Profil Penerima PROGRAM

Yosafat Kadepa

Jumlah Kolam : 5

Kampung : Ipuowo

Program yang diterima

Pelaksana Program

Warga Kampung : Ipuowo Penerima Bantuan Kolam dengan Jumlah Kolam : 5

PENERIMA Lain